1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας».

Advertisements


2 Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει.

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2119/2020