Αριθμ. 65386/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52826/Δ2/08-05-2020
απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προαγωγή – Απόλυση μαθητών Γυμνασίων
και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-
2020» (Β’ 1765).

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2121/2020