ΦΕΚ Β 2250/2020:

Advertisements

Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄1457).

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2250/2020