ΦΕΚ Β 24/2022: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 24 2022