ΦΕΚ Β 2566/2020

Advertisements

Αριθμ. απόφ. 759/2020


Νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ως υπηρεσίας κοινής ωφελείας σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (Β΄ 242/2018).

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2566 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ