ΦΕΚ Β 2601/2020

Advertisements

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381


Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

 

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2601 2020 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ