ΦΕΚ Β 2773/2020

Advertisements

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956
Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών
χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020
(Α’ 92).

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2773 2020