ΦΕΚ Β 3007/2020

Advertisements

Αριθμ. οικ. 21221/2020

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και
9 του ν. 4251/2014.

 

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 3007 2020