Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 4829 2020