ΦΕΚ Β 5298/2021: Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χει- μερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 5298