ΦΕΚ Β 5311/2021: Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου «Ομάδα Διοικητικού Έργου» για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 5311 2021