ΦΕΚ Β 5400/2021: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 5400 2021