Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β1585/2020 που αφορά στον περιορισμό κυκλοφορίας έως 4/05/2020.

Advertisements

Συγκεκριμένα αναφέρει:

 

Άρθρο μόνο
Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 1299), έως και τις 3.5.2020.

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ:

 

ΦΕΚ Β 1585/2020