ΦΕΚ A 218/2021: Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2019.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

document-1