ΔΙα/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Advertisements

Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 29114

(ΦΕΚ Β’ 1780/10-05-2020)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Δείτε το ΦΕΚ:

ΔΙα/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 29114 (ΦΕΚ Β' 1780/10-05-2020)