Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.

Advertisements

 

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1851/2020
Advertisements