1856/2019 Ολ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: Καταλογισμός ιατρού για πρόκληση ζημίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Advertisements

Καταλογισμός ιατρού για πρόκληση ζημίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δικαιοδοσία Ε.Σ, προϋποθέσεις αποζημιωτικής ευθύνης, έννοια βαρείας αμέλειας.

Advertisements

Δείτε την απόφαση:

1856_2019

 

Πηγή: elsyn.gr