ΦΕΚ Α 207/2020 – Ν. 4738/2020: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α 207/2020 – Ν. 4738/2020: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.  […]

Επείγουσα ανακοίνωση Πρωτοδικείου Αθηνών : Μόνον για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα λειτουργεί το τμήμα Δημοσίευσης Τακτικής Διαδικασίας

Με ανακοίνωση του το Πρωτοδικείο Αθηνών, […]

2020-11-12T18:29:26+03:00October 27th, 2020|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|1 Comment

Υπ. Ανάπτυξης: Νέο υπόδειγμα καταστατικού ΙΚΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ.Ανάπτυξης για πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ […]

2020-11-12T18:29:20+03:00October 21st, 2020|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|1 Comment

ΔΠΑ 4035/2020: Κατάργηση σύνταξης υπερήλικα του ν.1296/1982- Παραβίαση του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ

ΔΠΑ 4035/2020, 1ο Τμήμα […]

N. 4734/2020: Τροποποίηση του Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων

N. 4734/2020: Τροποποίηση του Ν. 4557/2018για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων […]

Συμμετοχή των Δικηγόρων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης (μη εισπρακτέα επιχορήγηση)

Ένταξη και των δικηγόρων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική […]

2020-11-12T18:29:05+03:00October 10th, 2020|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος θα συμμετάσχει στην στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, από τις 11.00΄ έως τη λήξη του ωραρίου. […]

2020-10-11T17:04:14+03:00October 5th, 2020|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Έναρξη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών στοιχείων Δικηγόρων

Σύμφωνα και με την Α.1138/12-06-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ( ΦΕΚ 2470 Β΄) ορίστηκε η διαδικασία καθώς και κάθε αναγκαίο άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου Α15Α του ν. 4174/2013 ( Α΄ 170 ) που αφορά την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ, μέσω [...]

2020-10-11T17:03:54+03:00October 1st, 2020|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|1 Comment
Go to Top