Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

Τροποποίηση εισάγεται για το άρθρο 168 ΠΚ στο νομοσχέδιο υπό διαβούλευση με τίτλο: “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. […]

2021-01-19T12:22:02+03:00January 14th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|1 Comment

ΦΕΚ Β 5976/2020: Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή

ΦΕΚ Β 5976/2020: Δυνατότητα επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή.  […]

Go to Top