Ανοιχτά δικαστήρια με ασφάλεια και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων

Τα ελληνικά Δικαστήρια το έτος 2020 παρέμειναν κλειστά με κρατική εντολή για σχεδόν πέντε μήνες. […]

2021-01-26T16:47:23+03:00January 19th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

ΔΠΑ 8208/2020: Αστική Ευθύνη Δήμου λόγω μη περισυλλογής αδέσποτου ζώου. Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος

ΔΠΑ 8208/2020: Αστική Ευθύνη Δήμου λόγω μη περισυλλογής αδέσποτου ζώου. Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. […]

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας θα πραγματοποιούνται από αύριο Τρίτη 19/1/2021

Σε εφαρμογή της με αριθμό ΔΙα/Γ.Π.οικ. 3060/16-1- 2020, ΦΕΚ 89 Β/16-1-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της επικράτειας» και κατόπιν των παρεμβάσεων του δικηγορικού σώματος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αποφάσισε ότι από 19-1-2021 θα γίνονται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας. [...]

2021-01-26T16:47:15+03:00January 19th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Εγκύκλιος 3/2021: Εισαγγελικοί χειρισμοί αναφορικά με καταγγελίες για αξιόποινες συμπεριφορές κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Εγκύκλιος 3/2021: Εισαγγελικοί χειρισμοί αναφορικά με καταγγελίες για αξιόποινες συμπεριφορές κατά της γενετήσιας ελευθερίας. […]

Go to Top