ΤρΔΠρΑθ 260/2021: ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – ΚΕΑΔ – Διακοπή δικηγορικού λειτουργήματος

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο Ταμείο Νομικών και στον Κ.Ε.Α.Δ. συνάπτεται με την τυπική κτήση της ιδιότητας του δικηγόρου και διαρκεί για όσο χρόνο αυτός είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ακόμη και αν αυτός δεν ασκεί ενεργώς το δικηγορικό λειτούργημα, εξαιρουμένης της περιπτώσεως αποβολής της ιδιότητας του δικηγόρου. […]

2021-02-04T18:25:19+03:00February 4th, 2021|ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|0 Comments

Επίδομα 400 ευρώ: Σήμερα οι αιτήσεις από επιστήμονες – Προϋποθέσεις και διαδικασία

Όπως δημοσιεύθηκε στο cnn.gr  […]

2021-02-04T17:07:38+03:00February 4th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ. Γώγου στο STAR

Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ. Γώγου στο STAR. […]

2021-02-04T16:34:39+03:00February 4th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

ΦΕΚ Β 397/2021: Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΦΕΚ Β 397/2021: Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. […]

ΕισΑΠ: Γνμ 2/2021: Εκτέλεση εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπού μετά την κατάργηση του άρθρου 74 ΠΚ

ΕισΑΠ: Γνμ 2/2021: Εκτέλεση εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπού μετά την κατάργηση του άρθρου 74 ΠΚ. […]

Go to Top