ΜΠρΑθ 1422/2021: Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων

ΜΠρΑθ 1422/2021 Τράπεζες – Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Προστασία καταναλωτών – Αδικοπρακτική ευθύνη. […]

Κακοποίηση ζώων: Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ Γώγου στην ΕΡΤ

Κακοποίηση ζώων: Δηλώσεις του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Χ Γώγου στην ΕΡΤ. […]

2021-02-24T19:03:52+03:00February 21st, 2021|ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ|0 Comments

ΦΕΚ B 650/2021: Απαγόρευση εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών

ΦΕΚ B 650/2021: Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού […]

Στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά για επιστρεπτέα προκαταβολή 1,2 και 5

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μία ακόμη απόφαση  (ΓΔΟΥ 171/2021, ΓΔΟΥ 172/2021 και ΓΔΟΥ 175/2021) με την οποία τροποποιούνται οι αποφάσεις  ΓΔΟΥ 94/2.5.2020, ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 και ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. […]

2021-02-21T13:34:16+03:00February 21st, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments
Go to Top