Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 30 σελίδες στο ΣτΕ

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο με τίτλο “Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”. […]

2021-03-16T14:34:03+03:00March 16th, 2021|ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|0 Comments

ΔΠΑ 405/2021: Φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου – μη φορολόγηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΔΠΑ 405/2021: Φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου – μη φορολόγηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. […]

ΣτΕ: Εκδίκαση υποθέσεων από 16/3/2021 έως 22/3/2021

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2021 […]

2021-03-16T12:00:45+03:00March 16th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments
Go to Top