Νέα ΚΥΑ: Ποιες υποθέσεις δικάζονται από Δευτέρα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων. […]

2021-03-20T19:27:05+03:00March 20th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Εγκύκλιος: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ). […]

ΣτΕ Ολ 377/2021 (έννομο συμφέρον υποψηφίου στις Πανελλαδικές – διακριθέντες αθλητές)

Περίληψη ΣτΕ Ολομ. 377/2021 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ Εισηγητής: Σ. Κτιστάκη     Έλλειψη εννόμου συμφέροντος υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσων εισήχθησαν σε αυτά μετά από προσαύξηση της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικής διάκρισης εφόσον έχει συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από τον τελευταίο διακριθέντα αθλητή, πριν από [...]

ΦΕΚ Β 1076/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 29/03

ΦΕΚ Β 1076/2021: Η νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 29/03. […]

Go to Top