ΦΕΚ Α 43/2021 – 4786/2021: Σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

ΦΕΚ Α 43/2021: Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δείτε το ΦΕΚ:  

ΑΠ 977 / 2020: Άκυρη η ένορκη βεβαίωση μάρτυρα διότι στην κλήση δεν περιλαμβάνεται το επάγγελμα

Απόφαση 977 / 2020    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) […]

Go to Top