Ενίσχυση για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων – Πότε ξεκινούν τα προγράμματα

Αθήνα, 13 Μαΐου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ […]

ΣυμβΕφΠατρών 77/2021: Θάνατος ασθενούς από COVID-19 – Ανθρωποκτονία εξ αμελείας -Διαταγή διενέργειας νεκροψίας

ΣυμβΕφΠατρών 77/2021: Θάνατος ασθενούς από COVID-19 – Ανθρωποκτονία εξ αμελείας -Διαταγή διενέργειας νεκροψίας. […]

Δείτε τις βασικές αρχές του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: […]

2021-05-13T13:14:38+03:00May 13th, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Comments

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για την μείωση της προκαταβολής φόρου και για την απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021 και το 2022.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα [...]

Go to Top