Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 12 Ιουλίου 2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2879/2.7.2021 (επισυνάπτεται) […]