Ευρωπαϊκή Έκθεση: «Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Ελλάδας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τη συνολική του αποδοτικότητα»

Ευρωπαϊκή Έκθεση: «Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Ελλάδας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τη συνολική του αποδοτικότητα». […]

Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή

Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή. […]

Κτηματολόγιο: Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία

Κτηματολόγιο: Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία. […]

Συμμετοχή δικηγορικών γραφείων / εταιρειών στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, […]

Go to Top