ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 672/2021: Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Εννοια “αμετάκλητης δικαστικής απόφασης” που χαρακτηρίζει αυθαίρετο ορισμένο κτίσμα.

Αριθμός απόφασης: 672/2021 […]

ΤρΔΕφ(Ακ) 360/2021: Προϋποθέσεις νομιμότητας πράξεως αναδασώσεως

Προϋποθέσεις νομιμότητας πράξεως αναδασώσεως. Ακριβής προσδιορισμός του εμβαδού και των ορίων εκτάσεως ως προϋπόθεση της νομιμότητας πράξεως κηρύξεως αναδασώσεως. Αριθμός απόφασης: 360/2021 […]

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2021

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος […]

2021-09-12T00:44:31+03:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Σχόλια

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα 30 Ελλήνων υγειονομικών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε αιτήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλαν Έλληνες υγειονομικοί κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. […]

Μπλε Κάρτα: Νέοι κανόνες για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν την αναθεωρημένη οδηγία για την Μπλε Κάρτα ώστε να διευκολύνουν την είσοδο και τη διαμονή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός της ΕΕ. […]

2021-09-09T12:53:17+03:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ|0 Σχόλια

Βασίλης Αποστολόπουλος: Μια ιστορική αναδρομή στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη

Εν πρώτοις, σε πολλές Δυτικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες, η καθιέρωση της μυστικότητας των πληροφοριών και η αναγνώριση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα οδήγησαν αρκετά κράτη στην υιοθέτηση νόμων που αποσκοπούσαν στην προστασία των φυσικών προσώπων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τους από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. [...]

2021-09-09T09:42:57+03:009 Σεπτεμβρίου, 2021|ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ|0 Σχόλια

ΜΠρΠατρών 89/2021: Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και κατά επιταγής προς εκτέλεση – Σύμβαση ακυρώσιμη λόγω πλάνης

Παραδεκτή σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων κατά του κύρους διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτελέσεως. Ακυρώσιμη δικαιοπραξία λόγω ουσιώδους πλάνης. […]

Go to Top