ΜΠρΑθ 1927/2021: Διατροφή ανήλικου τέκνου – Δεκτή η ένσταση για συνεισφορά της μητέρας στη διατροφή του ανήλικου τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1927/2021 (Αριθ. καταθ. αγωγής …) TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ […]

1045/21ΠΠρΘεσσ: Απόρριψη ως απαράδεκτης της συζήτησης επειδή το ενημερωτικό έγγραφο για τη διαμεσολάβηση είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο legalnews24.gr […]

ΔΠΑ 17267/2020: Αγωγή 105 ΕισΝΑΚ – Ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου από την καταβολή μειωμένων συντάξεων

ΔΠΑ 17267/2020, 18ο Τμήμα […]

ΕφΑθ 5634/2020: Ελευθέρωση εγγυητή – Προϋποθέσεις – Βαρειά αμέλεια τράπεζας – Προϋποθέσεις ακύρωσης σύμβασης εγγύησης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη

ΕφΑθ 5634/2020   Ελευθέρωση εγγυητή. Προϋποθέσεις. Βαρειά αμέλεια τράπεζας. Προϋποθέσεις ακύρωσης σύμβασης εγγύησης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. […]

ΜΠρΑθ 1422/2021: Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων

ΜΠρΑθ 1422/2021 Τράπεζες – Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Προστασία καταναλωτών – Αδικοπρακτική ευθύνη. […]

ΣτΕ 167/2021: Περιοχή προστασίας της Φύσης – Κυπαρισσιακός Κόλπος – Αίτηση ακύρωσης

ΣτΕ 167/2021: Περιοχή προστασίας της Φύσης – Κυπαρισσιακός Κόλπος – Αίτηση ακύρωσης.  […]

ΣτΕ Ολ 219/2021: Ερμηνεία άρθρου 2 ν. 3900/2010

Περίληψη αποφάσεως  ΣτΕ Ολ 219/2021 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ Εισηγητής: Κ. Μαρίνου Ερμηνεία άρθρου 2 ν. 3900/2010 […]

ΔΠΑ 7097/2020: Προϋποθέσεις για το ορισμένο του δικογράφου αγωγής – Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας

ΔΠΑ 7097/2020, 26ο Τμήμα Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου εξαιτίας ανατροπής παράνομης ευνοϊκής διοικητικής πράξης, στο κύρος της οποίας ο ζημιωθείς ανυπαιτίως πίστεψε. […]

ΜονΕφΠατρών 65/2021: ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – Δάνειο – Παραγραφή αξιώσεων για τόκους

ΜονΕφΠατρών 65/2021: ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – Δάνειο – Παραγραφή αξιώσεων για τόκους. […]

ΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα: Περικοπή αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 καθώς και επιδομάτων εορτών και αδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθ. καταθέσεως: Ε 317/2021 Βοηθός Εισηγητής: Αλ. Κατσιώτης […]

Go to Top