Γνωμοδότηση αριθ. 205/2019 ΝΣΚ: Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου

Γνωμοδότηση αριθ. 205/2019 του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου […]

22/2020 Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Golden Visa και στους ανήλικους “επενδυτές”

22/2020 Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Golden Visa και στους ανήλικους “επενδυτές” […]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Τρόπος υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016

Σχετικά με τον κατ’ άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016 τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης των υπαλλήλων […]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Ιδιοκτησιακό καθεστώς περιβάλλοντος χώρου Ζαππείου Μεγάρου

Γνωμοδότηση 63/2020 ΝΣΚ: Ιδιοκτησιακό καθεστώς περιβάλλοντος χώρου Ζαππείου Μεγάρου […]

Go to Top