Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τη συνέργεια του άρθρου 60 του ΚΦΔ.

Αναφορικά με το άρθρο 60 «Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια» του ΚΦΔ και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία, με τη νέα εγκύκλιο 2176/2021 της ΑΑΔΕ δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για τη συνέργεια: → Με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι «κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες [...]

Υπ. Εργασίας: Το νέο πλαίσιο για τις απεργίες και τα Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Σε εφαρμογή οι σχετικές ρυθμίσεις του Νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, με εγκύκλιο και Υπουργική Απόφαση […]

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26/2021: Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν.4611/2019 για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 26 Θ Ε Μ Α : «Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 263 του ν. 4798/2021.» Σχετ.: Οι με αρ. 24/2020, 40/2020 και 51/2020 εγκύκλιοι. Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 263 του ν. 4798/2021 (Φ.Ε.Κ. 68 [...]

Ε.2082/21-04-2021: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας – Συμμόρφωση με την αριθμ. 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ε.2082/21-04-2021: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας – Συμμόρφωση με την αριθμ. 1611/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. […]

Εγκ. 3716/2021: Oρισμός διαδικασίας σχετικά με την παροχή γνώμης περί συνδρομής ή μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού την ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Με την παρούσα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις και καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την παροχή γνώμης περί συνδρομής ή μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, την ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας του αρ. 91 ν.4636/2019, καθώς και την ανανέωση των αδειών διαμονής του αρ. 24 ν.4636/2019, μετά τη θέση σε ισχύ του ΠΔ 106/2020. [...]

Εγκύκλιος: ∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας

Εγκύκλιος: ∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας. […]

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια σχετική εγκύκλιος για τη δυνητική αργία. […]

Εγκύκλιος: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ). […]

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων. […]

Εξυπηρέτηση δικηγόρων εν μέσω πανδημίας – Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Μετά τις παρεμβάσεις του δικηγορικού σώματος, σε συνέχεια αναφορών συναδέλφων ότι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021 διευκρινιστική Εγκύκλιο, σε εφαρμογή του άρθρου 34 ΚωδΔικ σε συνδυασμό με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β' 454). Σύμφωνα με τη νέα [...]

Go to Top