ΕισΑΠ Γνωμ.19/2021: Εκκρεμότητα ποινικής διαδικασίας ως αρνητική προϋπόθεση χορήγησης άδειας κρατουμένου

ΕισΑΠ Γνωμ.19/2021: Εκκρεμότητα ποινικής διαδικασίας ως αρνητική προϋπόθεση χορήγησης άδειας κρατουμένου. […]

ΓνμΕισΑΠ 18/2021: Ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας με θορύβους που προκαλούνται από οχήματα

ΘΕΜΑ: Ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας με θορύβους που προκαλούνται από οχήματα - Το ζήτημα της επιβολής δήμευσης των θορυβογόνων οχημάτων κατά το άρθρο 68 ΠΚ. Επί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβάλατε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1259/21/1193811/11-6-2021 έγγραφο σας, η κατά το άρθρο 25 παρ.2 Ν. 1756/1988 (Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και [...]

Γνωμοδότηση 16/2021: Το αδίκημα του εμπρησμού με το νέο Ποινικό Κώδικα

Γνωμοδότηση 16/2021: Το αδίκημα του εμπρησμού με το νέο Ποινικό Κώδικα. […]

Εισ. ΑΠ – Γνωμ.14/2021: Διατάξεις άρθρων 261 παρ. 1 εδ. πρώτο και 262 παρ. 4 ΚΠΔ (δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών)

ΘΕΜΑ: Διατάξεις άρθρων 261 παρ. 1 εδ. πρώτο και 262 παρ. 4 ΚΠοινΔ Σε απάντηση του ερωτήματος, του διαλαμβάνεται στο υπ'αρ. πρωτ. 2343/2021 έγγραφο σας, ως προς την εφαρμογή των «νεοπαγών» διατάξεων των άρθρων261 παρ. 1εδάφιο πρώτο και 262 παρ. 4 του Κ.Ποιν.Δ. (Ν. 4620/19, Ν. 4637/19), επί ανακριτικών διατάξεων δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τηρουμένων σε Χρηματοπιστωτικά [...]

Γνωμοδότηση 13/2021: Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣΡ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας κατά το άρθρο 25§4 στοιχ. β ΚΟΔΚΔΛ

Γνωμοδότηση 13/2021: Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣΡ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας κατά το άρθρο 25§4 στοιχ. β ΚΟΔΚΔΛ. […]

Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 12/2021 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με θέμα την ερμηνεία του άρθρου 83 παρ 1 Ν 4790/2021

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε απάντηση σχετικού ερωτήματος γνωμοδότησε αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 83 παρ. 1, στοιχ. α, β του Ν. 4790/2021 και ειδικότερα αναφορικά με το "αν η δεκαήμερη παράταση των προθεσμιών, που προβλέπεται στο εδάφιο α της παρ. 1 του αυτού άρθρου, εφαρμόζεται και για τις προθεσμίες των [...]

ΓνμΕισΑΠ 7/2021 Διευκρινίσεις περί της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας «Περί παιγνίων»

ΓνμΕισΑΠ 7/2021 Διευκρινίσεις περί της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας «Περί παιγνίων». […]

ΓνμΕισΑΠ 5/2021: πειθαρχική δίωξη κατά αστυνομικών, σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ (αρ. 9 Ν. 1756/1988)

ΓνμΕισΑΠ 5/2021: πειθαρχική δίωξη κατά αστυνομικών, σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ (αρ. 9 Ν. 1756/1988). […]

Γνωμοδότηση 6/2021 Εισ. ΑΠ: Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων

Γνωμοδότηση 6/2021 Εισ. ΑΠ: Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων. […]

Γνωμοδοτήσεις Εισ.Αρείου Πάγου 3-4/2021: Σχετικά με το άρθρο 80 ΠΚ

Γνωμοδοτήσεις Εισ.Αρείου Πάγου 3-4/2021: Σχετικά με το άρθρο 80 ΠΚ. […]

Go to Top