ΦΕΚ Β 3276/2021: Νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 2 Αυγούστου

ΦΕΚ Β 3276/2021: Νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 2 Αυγούστου. […]

ΦΕΚ Γ 1593/2021: Αρ. 28854 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΦΕΚ Γ 1593/2021: Αρ. 28854 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. […]

ΦΕΚ Β 3117/2021: Η νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως τη Δευτέρα 26 Ιουλίου

ΦΕΚ Β 3117/2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από την 16 Ιουλίου 2021 έως και την 26 Ιουλίου 2021 Δείτε το ΦΕΚ:

Παράταση της ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως τις 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β 3112/Β/14-7-2021 η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/2021 με την οποία η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την [...]

ΦΕΚ Β 3066/2021: Η Νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 15/07

ΦΕΚ Β 3066/2021: Η Νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 15/5. […]

ΦΕΚ Β 3015/2021: Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες

ΦΕΚ Β 3015/2021: Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες. […]

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 12 Ιουλίου 2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2879/2.7.2021 (επισυνάπτεται) […]

ΦΕΚ Β 2878/2021: Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΦΕΚ Β 2878/2021: Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. […]

ΦΕΚ B 2784/2021: Αναστολή καταβολής μεγαρόσημων έως 31/07

ΦΕΚ B 2784/2021: Αναστολή καταβολής μεγαρόσημων έως 31/07. […]

ΦΕΚ Β 2233/2021: Η Νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 7/06/2021

ΦΕΚ Β 2233/2021: Η Νέα ΚΥΑ για τα δικαστήρια έως 7/06/2021. […]

Go to Top