Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τους πρότυπους τουριστικούς προορισμούς και τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τους πρότυπους τουριστικούς προορισμούς και τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. […]