ΜονΔΠρΑθ 5293/2020: ΕΦΚΑ – Τομέας Νομικών – Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής – Ασφαλιστικές εισφορές – Πράξη βεβαίωσης οφειλής

ΜονΔΠρΑθ 5293/2020   ΕΦΚΑ – Τομέας Νομικών – Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής – Ασφαλιστικές εισφορές – Πράξη βεβαίωσης οφειλής. […]