Σημειώματα στρατολογίας: Παραλαβή με κωδικούς taxisnet

Ηλεκτρονική παραλαβή Σημειωμάτων Κατάταξης 2020 Δ΄ ΕΣΣΟ […]