Συνήγορος του Πολίτη: Χορήγηση επιδόματος παιδιού σε αλλοδαπό γονέα τέκνων ελληνικής ιθαγένειας

Σύνοψη Διαμεσολάβησης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Θεώνη Κουφονικολάκου Ειδικές επιστήμονες: Μαρία Μπλιάτη, Σαμάνθα Στρατιδάκη Δεκέμβριος 2021 […]