Ανακοίνωση Τμημάτων ΣτΕ Α΄ Β΄ ΣΤ τμημάτων ΣτΕ 18-5-2020

Ανακοίνωση Α΄ Τμήματος σχετικά με την προσωρινή αναστολή των εργασιών του από 16.5.2020 έως 31.5.2020 […]