Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη νομοθετική κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με τίτλο: […]

ΦΕΚ Β 5311/2021: Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου «Ομάδα Διοικητικού Έργου» για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021

ΦΕΚ Β 5311/2021: Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου «Ομάδα Διοικητικού Έργου» για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021. […]

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση αναπροσαρμογής των όρων παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού́ εισοδήματος στοχεύοντας στη θέσπιση θετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση αναπροσαρμογής των […]

ΦΕΚ Α 56 2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

ΦΕΚ Α 56 2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής […]

ΦΕΚ A 113/2020: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΦΕΚ A 113/2020: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας […]

ΦΕΚ Α 105/2020: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου

ΦΕΚ Α 105/2020: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου Πράξη 14 της 28-5-2020 […]

Go to Top