Τροποποίηση της συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Τροποποίηση της συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δείτε την απόφαση:

Το άρθρο είναι αποκλειστικά για μέλη. Κάντε τώρα δωρεάν την εγγραφή σας.
log in

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη νομοθετική κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με τίτλο: “Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη νομοθετική κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας”. Δείτε την απόφαση:

Το άρθρο είναι αποκλειστικά για μέλη. Κάντε τώρα δωρεάν την εγγραφή σας.
log in

ΦΕΚ Β 5311/2021: Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου «Ομάδα Διοικητικού Έργου» για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021

ΦΕΚ Β 5311/2021: Συγκρότηση Συλλογικού Οργάνου «Ομάδα Διοικητικού Έργου» για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, έτους 2021. Δείτε το ΦΕΚ:

Το άρθρο είναι αποκλειστικά για μέλη. Κάντε τώρα δωρεάν την εγγραφή σας.
log in

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση αναπροσαρμογής των όρων παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού́ εισοδήματος στοχεύοντας στη θέσπιση θετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση αναπροσαρμογής των όρων παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού́ εισοδήματος στοχεύοντας στη θέσπιση θετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία. Δείτε την απόφαση:

Το άρθρο είναι αποκλειστικά για μέλη. Κάντε τώρα δωρεάν την εγγραφή σας.
log in

ΦΕΚ A 113/2020: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΦΕΚ A 113/2020: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας Δείτε το ΦΕΚ:

Το άρθρο είναι αποκλειστικά για μέλη. Κάντε τώρα δωρεάν την εγγραφή σας.
log in