ΔΣΑ: Έλεγχος εισερχομένων στα δικαστήρια από 7/1/2022

Η απονομή της Δικαιοσύνης ανήκει στον σκληρό πυρήνα της κρατικής λειτουργίας […]

ΦΕΚ Β 6076/2021: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

ΦΕΚ Β 6076/2021: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών […]

ΜΠρΗλείας 277/2021: Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων – Δημόσιες προμήθειες – Πενταετής παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ

Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων. […]

ΦΕΚ Β 1636/2021: Καθορισμός των προϋποθέσεων των όρων της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013

ΦΕΚ Β 1636/2021: Καθορισμός των προϋποθέσεων των όρων της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013. […]

ΦΕΚ A 108/2020 – Ν 4691/2020: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 4691 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις. […]

ΣτΠ: Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Παρέμβαση)

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν αλλοδαποί και ημεδαποί πολίτες, διαμαρτυρόμενοι για τη διπλή φορολόγηση εισοδημάτων τους (συντάξεων) από την ελληνική φορολογική διοίκηση παρά την ύπαρξη Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών των οποίων τυγχάνουν φορολογικοί κάτοικοι (Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος) στις οποίες τα εισοδήματα αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί. […]

Go to Top