Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια σχετική εγκύκλιος για τη δυνητική αργία. […]