Σαν σήμερα το 1864 δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας

Σαν σήμερα το 1864 δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. […]