ΔΠΑ 2640/2019: Αστική ευθύνη Σχολικής Επιτροπής επί πρόκλησης τραυματισμού μαθητή

Αστική ευθύνη Σχολικής Επιτροπής επί πρόκλησης τραυματισμού μαθητή λόγω πλημμελούς συντήρησης του διαχωριστικού συρματοπλέγματος σχολικής μονάδας (μικρής έκτασης επισκευή). ΔΠΑ 2640/2019, 18ο Τμήμα […]