Εγκύκλιος: Άρθρο 23 Ν. 4795/2021 – Σύμβουλος Ακεραιότητας – Σύσταση αυτοτελούς γραφείου ακεραιότητας

Εγκύκλιος: Άρθρο 23 Ν. 4795/2021 – Σύμβουλος Ακεραιότητας – Σύσταση αυτοτελούς γραφείου ακεραιότητα. […]

ΦΕΚ Β 5702/2021: Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΦΕΚ Β 5702/2021: Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. […]

ΦΕΚ Α 216/2021 – 92/2021 ΠΔ: Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

ΦΕΚ Α 216/2021 – 92/2021 ΠΔ: Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». […]

ΦΕΚ Α 56 2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

ΦΕΚ Α 56 2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής […]

ΦΕΚ Α 53/2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου

ΦΕΚ Α 53/2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου. […]

ΦΕΚ A 113/2020: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΦΕΚ A 113/2020: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας […]

ΦΕΚ Α 105/2020: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου

ΦΕΚ Α 105/2020: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου Πράξη 14 της 28-5-2020 […]

ΦΕΚ 1768/Β/8-5-2020: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2500/6/2020 ΦΕΚ 1768/Β/8-5-2020 Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: […]

Συνήγορος Καταναλωτή: Σύσταση σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών για δωρεάν sms στο 13033

H Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, με το από 9 Απριλίου 2020 έγγραφό της προς τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζήτησε να διασφαλίσουν ότι όλοι οι συνδρομητές τους, ανεξάρτητα από το είδος της σύνδεσής τους και από το οικονομικό τους πρόγραμμα, μπορούν να αποστέλλουν δωρεάν sms μηνύματα προς τον ειδικό αριθμό 13033, εξασφαλίζοντας την κατ’ [...]

Go to Top