Επείγουσα ανακοίνωση- Ψηφιακές υπογραφές

O ΔΣΑ καλεί όσους συναδέλφους έχουν αιτηθεί την χορήγηση ψηφιακής υπογραφής, έχοντας καταβάλει το σχετικό κόστος προμήθειας της ΑΔΔΥ/Usb-token, το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2020 έως την 23η Δεκεμβρίου 2020 και λόγω της Πανδημίας δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην υπηρεσία για την παραλαβή της ψηφιακής τους υπογραφής, παρακαλούνται έως 8 Ιανουαρίου 2021 να ακολουθήσουν [...]

Χορήγηση ψηφιακών υπογραφών από τον ΔΣΑ τον μήνα Ιούνιο

Μετά την επίλυση των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί στο Σύστημα ΕΡΜΗΣ […]

Πρακτικός οδηγός για την Ψηφιακή Υπογραφή

Επισυνάπτεται σημείωμα-πρακτικός οδηγός για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι, […]

Go to Top