Δωρεάν
  • πρόσβαση σε ενημερωτικά emails
  • δημιουργεία σελίδας αποκλειστικά με δικό σας περιεχόμενο (Λογαριασμός)

Συνδρομή

9,90
/έτος
  • πρόσβαση σε ενημερωτικά emails
  • δημιουργεία σελίδας αποκλειστικά με δικό σας περιεχόμενο (Λογαριασμός)
  • πρόσβαση στην βάση δεδομένων της νομολογίας

Συνδρομή Premium

49,90
/έτος
  • ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ++
  • Τη δυνατότητα προβολής του προφίλ του στην αρχική σελίδα του thegreeklawyer.gr
  • Πρόσβαση στην νομολογία και στο σύνολο της βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων
  • Δυνατότητα προσωπικής αρθρογραφίας και προβολής αυτών των άρθρων στην αρχική σελίδα του site