Περιγραφή

Επιμέλεια: 

ΒΑΣIΛΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ Δικηγόρος Αθηνών επ. Πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων & Μαχόμενων Δικηγόρων,

ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ Δικηγόρος Αθηνών, LLM,

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΓΩΓΟΣ Δικηγόρος Αθηνών

Με τον νέο Ν. 4855/2021

272 σελίδες

Ο ν. 4855/2021 εν πολλοίς τροποποιεί εκ νέου το ν. 4619/2019 ο οποίος το 2019 είχε επιφέρει ρηξικέλευθες αλλαγές στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Εν ολίγοις μέσα σε δύο άγονα νομικά χρόνια με κλειστά δικαστήρια δεδομένης της εξάρσεως της πανδημίας του Covid-19 και χωρίς εν τοις πράγμασι να έχουν προλάβει να δοκιμαστούν οι νέες ρυθμίσεις, το ποινικό δίκαιο αλλάζει ξανά δημιουργώντας πολλά και σημαντικά προβλήματα στον επαγγελματία εφαρμοστή του δικαίου, στο σπουδαστή και συνολικά σε ολόκληρη την επιστημονική ενότητα. Ο νέος νόμος αυστηροποιεί το πλαίσιο ποινής σοβαρών αδικημάτων που αφορούν τα έννομα αγαθά της ζωής , της σωματικής ακεραιότητας , της υγείας και της γενετήσιας ελευθερίας ειδικότερα δε αν το θύμα είναι ανήλικο πρόσωπο. Ωστόσο, αποτελεί γεγονός πως στο μεγαλύτερο μέρος του ο νέος νόμος επαναφέρει πολλές από τις διατάξεις που ίσχυαν προ των νομοθετικών αλλαγών του 2019 με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια νομοθετική «παλινδρόμηση» η οποία κατά την άποψη του γράφοντος δεν εξελίσσει την επιστήμη του ποινικού δικαίου.

Advertisements