ΑΠ 20/2020: Αναίρεση απόφασης λόγω απόρριψης ελαφρυντικού (μη ταπεινά αίτια)

Αριθμός 20/2020   ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ   E’ Ποινικό Τμήμα […]

2021-02-28T16:08:23+03:00February 28th, 2021|ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|0 Comments

ΜΠρΑθ 1927/2021: Διατροφή ανήλικου τέκνου – Δεκτή η ένσταση για συνεισφορά της μητέρας στη διατροφή του ανήλικου τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1927/2021 (Αριθ. καταθ. αγωγής …) TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ […]

1045/21ΠΠρΘεσσ: Απόρριψη ως απαράδεκτης της συζήτησης επειδή το ενημερωτικό έγγραφο για τη διαμεσολάβηση είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο legalnews24.gr […]

ΔΠΑ 17267/2020: Αγωγή 105 ΕισΝΑΚ – Ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου από την καταβολή μειωμένων συντάξεων

ΔΠΑ 17267/2020, 18ο Τμήμα […]

ΕφΑθ 5634/2020: Ελευθέρωση εγγυητή – Προϋποθέσεις – Βαρειά αμέλεια τράπεζας – Προϋποθέσεις ακύρωσης σύμβασης εγγύησης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη

ΕφΑθ 5634/2020   Ελευθέρωση εγγυητή. Προϋποθέσεις. Βαρειά αμέλεια τράπεζας. Προϋποθέσεις ακύρωσης σύμβασης εγγύησης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. […]

ΜΠρΑθ 1422/2021: Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων

ΜΠρΑθ 1422/2021 Τράπεζες – Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Προστασία καταναλωτών – Αδικοπρακτική ευθύνη. […]

ΠΠρΑθ 124/2021: Η αποξένωση του πατέρα από το τέκνο συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του

ΠΠρΑθ 124/2021 Επικοινωνία τέκνου – Παραβίαση – Προσωπικότητα – Άρση προσβολής. […]

2021-02-24T19:03:39+03:00February 20th, 2021|ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|0 Comments

ΣτΕ 167/2021: Περιοχή προστασίας της Φύσης – Κυπαρισσιακός Κόλπος – Αίτηση ακύρωσης

ΣτΕ 167/2021: Περιοχή προστασίας της Φύσης – Κυπαρισσιακός Κόλπος – Αίτηση ακύρωσης.  […]

ΣτΕ Ολ 219/2021: Ερμηνεία άρθρου 2 ν. 3900/2010

Περίληψη αποφάσεως  ΣτΕ Ολ 219/2021 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ Εισηγητής: Κ. Μαρίνου Ερμηνεία άρθρου 2 ν. 3900/2010 […]

ΔΠΑ 7097/2020: Προϋποθέσεις για το ορισμένο του δικογράφου αγωγής – Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας

ΔΠΑ 7097/2020, 26ο Τμήμα Αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου εξαιτίας ανατροπής παράνομης ευνοϊκής διοικητικής πράξης, στο κύρος της οποίας ο ζημιωθείς ανυπαιτίως πίστεψε. […]

Go to Top