ΑΠ 1221/2014: Το ακαταδίωκτο δε καλύπτει τα εκ δόλου τελούμενα εγκλήματα

Απόφαση 1221 / 2014    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ 1221/2014 […]

ΜΠρΑθ 620/2021: Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή – Ανάθεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων στον πατέρα – Απαγγελία χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης

ΜΠρΑθ 620/2021: Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή – Ανάθεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων στον πατέρα – Απαγγελία χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.  […]

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων (ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2021)

Περίληψη: Η Αρχή κάλεσε τον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσαρμόσει  τις διαδικασίες του ώστε η διαγραφή των στοιχείων πελάτη που δεν έχει δώσει ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, να διασφαλίζει τη διαγραφή των στοιχείων του και από τις λίστες αποδεκτών μηνυμάτων με σκοπό την προώθηση προϊόντων [...]

ΜΠρΠατρών 33/2021: Διατροφή για παρελθόντα χρόνο οφείλεται μόνο από την υπερημερία του υπόχρεου

ΜΠρΠατρών 33/2021 […]

ΕιρΣαλαμίνας 13/2021: Ν. 3869/2010 – Αποδεικτικά μέσα δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook

ΕιρΣαλαμίνας 13/2021 […]

ΑΠ 120/2021: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Ανειλικρινής δήλωση

ΑΠ 120/2021: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Ανειλικρινής δήλωση.  […]

Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010. […]

ΕΔΔΑ: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός “είναι αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία”

ΕΔΔΑ: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός "είναι αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία". Η μείζονα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάνθηκε σήμερα, απαντώντας επί έξι προσφυγών γονέων παιδιών που αποκλείστηκαν από σχολεία και νηπιαγωγεία επειδή δεν ήταν εμβολιασμένα (Vavřička and Others v. the Czech Republic), ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι «αναγκαίος σε μία δημοκρατική κοινωνία». Κατά [...]

ΔΠΑ 1183/2021: Φορολογία εισοδήματος φ.π. – συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση – παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου επί δικαστικής ακύρωσης φύλλου ελέγχου – εξωλογιστικός προσδιορισμός – ne bis in idem

ΔΠΑ 1183/2021: Φορολογία εισοδήματος φ.π. – συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση – παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου επί δικαστικής ακύρωσης φύλλου ελέγχου – εξωλογιστικός προσδιορισμός – ne bis in idem. […]

ΠΠρΑθ 68/2021: Αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

ΠΠρΑθ 68/2021 Πέμπτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές.  […]

Go to Top